Info

Het coronavirus bracht heel wat veranderingen met zich mee, ook op schoolniveau. Onze dagdagelijkse routine en activiteiten zien er anders uit. Onze leerlingen volgen momenteel afstandsonderwijs en verwerken zelfstandig aan de hand van weekplanningen leerstof zoals zij gewoon zijn binnen onze pedagogische aanpak. Uiteraard volgen wij onze leerlingen op door middel van het digitaal leerplatform Smartschool en andere digitale kanalen zoals ‘Google Meet’ dat instructiemomenten met hen mogelijk maakt.

Normaal hielden we dit weekend onze jaarlijkse opendeur. Omwille van het coronavirus kan dit niet plaatsvinden. Wij informeren u graag via de schoolwebsite over onze innovatieve aanpak en het aanbod van onze studierichtingen. Via de link kunt u je zoon/dochter aanmelden. Eénmaal het formulier is ingevuld en verzonden, zal met u contact worden opgenomen.

Voor specifieke vragen kunt u terecht bij directeur, Sandy Maegerman (sandy.maegerman@atheneum-herzele.be of 0495/34.47.39) en de coördinator van de KAZ-klas, Hans Verstuyft (hans.verstuyft@kaz.be of 0476/80.96.49). Zij helpen u graag verder.

Volg ons verder via de schoolwebsite ( e-opendeur pagina) en de facebookpagina.


Info werking school van 16/3 tot 3/4

In onderstaande bijlagen kan je meer informatie terugvinden in verband met de werking van de school voor de komende weken.

Als gevolg van de voorzorgsmaatregelen m.b.t. het coronavirus
is de opendeurdag uitgesteld. Hou onze website in de gaten.


Onderwijs van de Toekomst, nu reeds in het Atheneum Herzele

Bron: VTM nieuws 06/03/2020
Een nieuwe pedagogische aanpak in GO! Atheneum Herzele. De school van de toekomst.

De School van de Toekomst

Flexibele leertrajecten in 1OK!

Flipped Classroom in de KAZ-klas

Dynamisch en innovatief onderwijs

Sedert 1 september 2017 gingen we op de campus te Herzele binnen de eerste graad van start met een totaal nieuwe pedagodische- en didactische aanpak, een aanpak die zeer nauw aansluit bij de onderwijshervorming binnen de eerste graad die wordt geïmplementeerd vanaf september 2019.

Binnen deze aanpak doorlopen de leerlingen een flexibel leertraject en is er tijdens de BUB-uren ruimte voor remediëring en uitdieping van de leerstof.

De leerkrachten werken in teamteaching en staan TUSSEN de leerlingen. Hierdoor verandert het frontale lesgeven (met één leerkracht vooraan in de klas) in een boeiende interactie tussen leerling en leerkrachten en wisselen korte instructiemomenten af met leren op eigen tempo. Er wordt afgestapt van een klassieke indeling van lesuren en vakken.

De leerlingen gaan aan de slag met weekplanningen binnen een cluster taal & cultuur met de vakken Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis en een cluster wetenschappen & techniek  met de vakken wiskunde, natuurwetenschappen, techniek en aardrijkskunde. De leerlingen kiezen zelf hun plaatsje in een moderne-, moduleerbare- en uitdagende klassetting.

De zorg voor elke leerling vormt een belangrijk accent binnen de aanpak. Bij aanvang van het schooljaar wordt aan elke leerling een coach toegewezen. De coach is een leerkracht van het kernteam. Hij/zij is een vertrouwenspersoon en zorgt voor een optimaal socio-emotioneel functioneren van de leerling op de school. De coach is tevens het eerste aanspreekpunt voor de ouder.

Voor de vakken lichamelijke opvoeding, crea & art en levensbeschouwing krijgen de leerlingen nog steeds de lessen van specifieke vakleerkrachten.

Aanbod:

Eerste jaar
Latijn
Moderne-STEM
Moderne-Sport
Moderne-Mens

Tweede jaar
Latijn
Moderne-Project
Moderne-Sport
Moderne-Techniek
Moderne-Zorg

Derde en vierde jaar
Wetenschappen-STEM
Wetenschappen-Talen
Sportwetenschappen
Humane wetenschappen
Lichamelijke opvoeding & Sport
Sociaal technische wetenschappen
e-STEM

Vijfde en zesde jaar
Moderne talen – wetenschappen – STEM
Humane wetenschappen
Sportwetenschappen (vanaf 2020-2021)
Sociaal technische wetenschappen
e-STEM
Lichamelijke opvoeding & Sport

Agenda